Kursy i szkolenia

Wszystkie prowadzone przez nas kursy i szkolenia spełniają międzynarodowe standardy i są asygnowane przez międzynarodową instytucję szkoleniową Emergency First Response w Bristolu.

Prowadzimy zarówno pełne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla osób indywidualnych oraz zakładów pracy, instytucji i firm jak i krótkie, wstępne kursy uświadamiające. Szkolenia mogą obejmować pełny zakres niesienia pierwszej pomocy, wraz z ćwiczeniami praktycznymi, z wykorzystaniem profesjonalnych prezentacji multimedialnych i materiałów szkoleniowych, zakończone egzaminem i certyfikatem, ale mogą także być ustalane indywidualnie i przeprowadzane zgodnie z wytycznymi klienta. Krótkie kursy uświadamiające zwykle prowadzone są w zakresie wyznaczonym i ustalonym z klientem, opcjonalnie mogą zawierać certyfikaty lub zaświadczenia dla uczestników.


Pierwsza pomoc przedmedyczna - szkolenia     Pierwsza pomoc przedmedyczna - szkolenia


Wszystkie kursy i szkolenia prowadzone są w siedzibie organizatora z wykrozystaniem sal wykładowych, rzutników, prezentacji multimedialnych, sprzętu do ćwiczeń medycznych, fandomów, defibrylatorów itp. Istnieje także możliwość przeprowadzenia kursu lub szkolenia w siedzibie zleceniodawcy - zapewniamy w takim wypadku pełne wyposażenie szkoleniowe, materiały i akcesoria niezbędne do przeprowadzenia kursu lub szkolenia.

Szkolenia

Pierwsza pomoc przedmedyczna
(Emergency First Response Primary Care - CPR)

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej (Emergency First Response Primary Care - CPR) skierowane jest do pracowników instytucji państwowych i samorządowych, pracowników placówek użyteczności publicznej, pracowników supermarketów, średniego personelu nadzoru w zakładach pracy, nauczycieli, higienistek szkolnych, nauczycieli i instruktorów sportowych oraz form rekreacji ruchowej, opiekunkek osób starszych i niepełnosprawnych, zawodowych kierowców, kierowników zmiany i kasjerów w supermarketach, pracowników stacji paliw, pracowników ochrony, brygadzistów w zakładach przemysłowych oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za zakładowe apteczki pierwszej pomocy. Kurs ten jest także wymagany dla wszystkich tych osób, które ubiegają się o nadanie uprawnień Nurka Ratownika (PADI Rescue Diver).

Szkolenie trwa od 12 do 16 godzin. Prowadzone jest metodami aktywnymi, przy wykorzystaniu nowoczesnych form nauczania - prezentacji multimedialnych, filmów dydaktycznych, pokazów oraz praktycznych ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy.

Program szkolenia zawiera:

 • ocenę miejsca zdarzenia
 • korzystanie z zabezpieczeń
 • ocenę wstępną poszkodowanego
 • resuscytację krążeniowo - oddechową
 • postępowanie przy poważnych krwotokach, wstrząsach, urazach kręgosłupa, zadławieniach
 • bezpieczną pozycję ułożenia poszkodowanego
 • łańcuch przeżycia

Drugorzędna pomoc przedmedyczna
(Emergency First Response Secondary Care - First Aid)

Szkolenie z zakresu drugorzędnej pomocy przedmedycznej (Emergency First Response Secondary Care - First Aid) skierowane jest do pracowników instytucji państwowych i samorządowych, pracowników placówek użyteczności publicznej, pracowników supermarketów, średniego personelu nadzoru w zakładach pracy, nauczycieli, higienistek szkolnych, nauczycieli i instruktorów sportowych oraz form rekreacji ruchowej, opiekunkek osób starszych i niepełnosprawnych, zawodowych kierowców, kierowników zmiany i kasjerów w supermarketach, pracowników stacji paliw, pracowników ochrony, brygadzistów w zakładach przemysłowych oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za zakładowe apteczki pierwszej pomocy. Kurs ten jest także wymagany dla wszystkich tych osób, które ubiegają się o nadanie uprawnień Nurka Ratownika (PADI Rescue Diver).

Szkolenie trwa od 6 do 8 godzin. Prowadzone jest metodami aktywnymi, przy wykorzystaniu nowoczesnych form nauczania - prezentacji multimedialnych, filmów dydaktycznych, pokazów oraz praktycznych ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy.

Program szkolenia zawiera:

 • ocenę miejsca zdarzenia
 • korzystanie z zabezpieczeń
 • ocenę wstępną poszkodowanego
 • postępowanie w przypadku ukąszeń, ataków duszności, złamań, zwichnięć i stłuczeń
 • unieruchamianie kończyn
 • bandażowanie i opatrywanie ran
 • postępowanie w przypadkach zatruć, ataków padaczki, poważnych krwotoków
 • łańcuch przeżycia

Pierwsza i drugorzędna pomoc przedmedyczna w przypadkach ratowania życia i zdrowia dzieci
(Emergency First Response - Care for Children)

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób pracujących z dziećmi tj. nauczycieli, opiekunek, pielęgniarek, instruktorów harcerskich, instruktorów rekreacji ruchowej i różnych dyscyplin sportu, trenerów, służb mundurowych, pracowników ośrodków specjalnych dla dzieci, wychowawców i kierowników placówek wypoczynku letniego i zimowego, duchownych, przewodników turystyki górkiej, wyjazdowej, organizatorów pielgrzymek, animatorów kultury i grup dziecięcych oraz dla rodziców. Kurs ten jest także zalecany dla wszystkich tych osób, które ubiegają się o nadanie uprawnień Nurka Ratownika (PADI Rescue Diver).

Szkolenie trwa od 18 do 24 godzin. Prowadzone jest metodami aktywnymi, przy wykorzystaniu nowoczesnych form nauczania - prezentacji multimedialnych, filmów dydaktycznych, pokazów oraz praktycznych ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy.

Program szkolenia zawiera:

 • ocenę miejsca zdarzenia
 • korzystanie z zabezpieczeń
 • ocenę wstępną poszkodowanego
 • resuscytację krążeniowo - oddechową
 • postępowanie przy poważnych krwotokach, wstrząsach, urazach kręgosłupa, zadławieniach
 • postępowanie w przypadku ukąszeń, ataków duszności, złamań, zwichnięć i stłuczeń
 • postępowanie w przypadkach zatruć, ataków padaczki
 • postępowanie z ciałami obcymi w ciele, oku, nosie, uchu
 • bezpieczną pozycję ułożenia poszkodowanego
 • użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED
 • unieruchamianie kończyn
 • bandażowanie i opatrywanie ran
 • łańcuch przeżycia

Obsługa automatycznych defibrylatorów
(Emergency First Response Automated External Defibrillation - AED)

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich uczestników szkoleń pierwszej i drugorzędnej pomocy przedmedycznej i obejmuje swoim zakresem wykorzystanie automatycznych defibrylatorów.

Program szkolenia zawiera:

 • ogólne informacje z zakresu pierwszej pomocy
 • użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED

Odświeżenie wiadomości z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
(Emergency First Response - Refresher)

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich posiadaczy certyfikatów Pierwszej pomocy przedmedycznej (Emergency First Response Primary Care - CPR) oraz Drugorzędnej pomocy przedmedycznej (Emergency First Response Secondary Care - First Aid) chcących odświeżyć własne umiejętności i przypomnieć sobie to, czego nauczyli się na wcześniejszych szkoleniach.

Program szkolenia zawiera:

 • przypomnienie zagadnień z zakresu Pierwszej pomocy przedmedycznej
 • przypomnienie zagadnień z zakresu Drugorzędnej pomocy przedmedycznej
 • obsługa automatycznych defibrylatorów (opcjonalnie)

Szkolenie dla pracowników instytucji i firm

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników instytucji państwowych i samorzšdowych, pracowników placówek użyteczności publicznej, pracowników supermarketów, średniego personelu nadzoru w zakładach pracy itp.

Szkolenie trwa 4 godziny lekcyjne (1 godzina lekcyjna trwa 50 minut). Prowadzone jest metodami aktywnymi, przy wykorzystaniu nowoczesnych form nauczania - prezentacji multimedialnych, filmów dydaktycznych, pokazów oraz praktycznych ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy.

Program szkolenia zawiera:

 • ocenę miejsca zdarzenia
 • korzystanie z zabezpieczeń
 • ocenę wstępną poszkodowanego
 • resuscytację krążeniowo - oddechową
 • bezpieczną pozycję ułożenia poszkodowanego
 • pomoc przy zadławieniach
 • postępowanie przy poważnych krwotokach
 • łańcuch przeżycia


na górę